Skattemæssige fordele i startup-budgettet | Startup Central
I dit har du en masse skattemæssige fordele, som du ikke skal gå glip af. Læs om dem her.

Skattemæssige fordele i startup-budgettet - forbedrede skattemæssige afskrivningsregler kan give luft i startup-budgettet!

Kolonnen med udgifter vokser sig hurtig stor i en startup-virksomhed. Der skal blandt meget andet bruges kapital på at videreudvikle den gyldne idé og selve produktet. For at få sat skub i driften og produktionen. Samt på at få stablet et benyttelsesværdigt kontor på benene med både kontorstole, borde og kaffemaskinen, som skal holde startup-teamet kørende på de sene aftentimer.

Nu er der godt nyt til dig og dit start-budget. Folketinget blev nemlig i starten af december 2020 enige om en ny politisk aftale, der blandt andet forhøjer skattefradraget for udgifter til udvikling og investering i driftsmidler. En kærkommen og økonomisk hjælp til mange nyopstartede virksomheder.

”Skattefrit” tilskud til udvikling af din idé og dit produkt

Har du omkostninger til udvikling af dit produkt, så er der potentielt penge at spare via den nye politisk aftale.

Aftalen sikrer nemlig, at virksomheder får ret til et højere fradrag for udgifter til forskning og udvikling – de såkaldte FoU-udgifter – i indkomstårene 2020, 2021 og 2022. Fradragsretten hæves konkret til 130 %.

Det vil sige, at en virksomhed har adgang til et fradrag på 1.300 kroner for hver 1.000 kroner, der bruges på FoU-udgifter. Det svarer i realiteten til, at du kan få et skattefrit statstilskud på 22 % af merfradraget. Omregnet i kroner og ører udgør tilskuddet 6.600 kr. for hver hundrede tusind, du bruger på forskning og udvikling.

Hvis du vil sikre dig, at din startup får det fulde udbytte af fradraget, er det vigtigt, at din bogføring bliver tilrettelagt, så ekstrafradraget kan udnyttes.

Driver du din virksomhed i selskabsform, kan du desuden straksafskrive omkostningerne, og hvis du for indkomståret har underskud også søge om udbetaling af skattekredit. Den udgør 22 % af den laveste værdi af enten virksomhedens underskud eller de anvendte udviklingsomkostninger.

Du kan således få udbetalt 22.000 kr. i skattekredit for hver hundrede tusind, du har af anvendte udviklingsomkostninger og underskud for året.

På nuværende tidspunkt er der dog kun vedtaget et lovforslag med forhøjelse for 2020 og 2021. Forhøjelsen for 2022 forventes at blive vedtaget i løbet af 2021.

Hvornår er der tale om FoU-udgifter?

FoU-udgifter er generelt defineret ret bredt og åbent. Af Skattestyrelsens hjemmeside fremgår det, at fradragsretten i første række omfatter: ”udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås ifølge forarbejderne anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.”

Du kan blive klogere på Skattestyrelsens definition af FoU-udgifter her.

Midlertidigt investeringsvindue for driftsmidler

Den politiske aftale betyder, at der i en periode også vil være mulighed for et forhøjet fradrag for investeringer på de såkaldte driftsmidler. Det vil i perioden være muligt at foretage skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af kostprisen.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag vil gælde for fabriksnye anskaffelser i perioden fra 23. november 2020 til 31. december 2022 – dog ikke for f.eks. personbiler og maskiner, som kører på fossile brændsler.

Med det forhøjede afskrivningsgrundlag vil du kunne opnå en skattebesparelse på lige over 3.500 kr. for hver 100.000 kr., du investerer. Besparelsen fordeles dog over mere end 10 år, da afskrivningen sker via saldometoden, hvor der årligt afskrives en andel af aktivernes restværdi. Driftsmidler, du ønskes afskrevet på grundlag af 116 %, skal føres på en særskilt saldo.

Men du skal altså væbne dig med tålmodighed. Det er i det lange løb, der er penge at spare her.

Hvornår er der tale om driftsmidler?

Driftsmidler er anlægsaktiver, der løbende anvendes i virksomhedens drift – altså noget der ikke skal sælges videre. Det kan f.eks. være biler, maskiner, computere, mobiltelefoner, værktøj og inventar.

Afskrivninger for småanskaffelser

Det er desuden blevet besluttet, at beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til såkaldte småanskaffelser permanent bliver hævet fra 14.100 kr. til 30.000 kr. Ændringen har virkning for anskaffelser, som du har foretaget fra den 23. november 2020 og frem.

En småanskaffelse bliver modsat øvrige aktiver medregnet i resultatopgørelsen som en del af den daglig drift. Det vil sige, at den bliver straksafskrevet. Forhøjelsen af beløbsgrænsen giver dig derfor ikke en decideret skattebesparelse, men en marginal rentebesparelse, da straksafskrivningen træder i stedet for en saldoafskrivning over mere end ti år.

Hvornår er der tale om småanskaffelser?

Småanskaffelser – også kaldet småaktiver – er ting, som du bruger i driften af din virksomhed. Altså et driftsmiddel. Aktivet skal dog efter den nye aftale have en værdi på 30.000 kroner eller mindre, før det kan kategoriseres som en småanskaffelse. Ellers er det bare et aktiv.

Har du spørgsmål til de forbedrede skattemæssige afskrivningsregler?

Er du i tvivl, om du og din startup er berettiget til én eller flere af de nævnte fradrag/afskrivninger, er du altid velkommen til at kontakte mig, Martin W. B. Kristensen, Manager i rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO’s skatteafdeling.

Jeg sidder også klar til hjælpe dig med skattefaglige spørgsmål af anden karakter.