Skabelon til opstart af din virksomhed | Startup Central
Der er mange ting at have styr på, når man springer ud som selvstændig. Her er en lille oversigt over nogle af de vigtigste punkter du bør holde øje med.

Går du rundt og overvejer at springe ud i den selvstændige tilværelse? Hvis man ikke har erfaring som selvstændig, kan det være uoverskueligt at tage de første spadestik, til livet som selvstændig. Hvordan sikrer du at din virksomhed får de bedst mulige forudsætninger fra start? Jeg har her udarbejdet en guide, som kan give dig nogle værktøjer at arbejde med, under opstarten.

Idé:
Hvis du overvejer at starte selvstændigt, står du sikkert allerede med en idé, eller i hvert fald en vision, som du ønsker at skabe din virksomhed ud fra. Inden du fortager yderligere, er det vigtigt, at du har konkretiseret din idé, så den stemmer overens med de visioner du har for din karriere som selvstændig. Når du ligger inde med en konkret idé begynder arbejdet med at udarbejde grundlaget for idéen. Her er en del forskellige aspekter, som du kan begynde at kigge på. Det første, som du med fordel kan kigge på, er idéens funktionalitet – løser idéen et problem, som endnu ikke er løst? Er idéen en udvikling på et allerede eksisterende produkt? Når du har styr på disse aspekter, kan du begynde at kigge på det marked, som dit produkt i sidste ende skal konkurrere på. Her er det først og fremmest vigtigt, at få styr på hvem de potentielle kunder er. Hvem vil efterspørge det produkt, som du ender med at udbyde? Hvor stor er denne kundegruppe? Dette er meget vigtigt, da det kommer til at danne grundlaget for din forretning.

Når du har styr på kundegrupperne, kan du begynde at kigge på konkurrenter og substituerende produkter. Er markedet kendetegnet ved mange konkurrenter, eller er det mere niche præget? Denne faktor har stor betydning for hvor svært det bliver, at konkurrer på markedet og om det eventuelt er hensigtsmæssigt at gå ind på markedet, med idéen i dens nuværende form. Hvis markedet er mættet, kan det være du blot behøver at differentiere dit produkt en smule fra konkurrenternes. Det kan fx gøres via en anderledes approach til den miljømæssige belastning, serviceniveauet osv.

Når du har analyseret idéens relevans, kundegrupperne og markedet, er du reelt set klar til at påbegynde din forretningsplan.

Forretningsplan:
Det er enormt vigtigt at du får skrevet en god forretningsplan. Din forretningsplan bliver den røde tråd, som du kan følge på din rejse som selvstændig, under fremtidige beslutninger og dermed din virksomheds bibel. Den kommer bl.a. til at indeholde den markedsanalyse du har lavet, det økonomiske aspekt, produktbeskrivelse og meget mere.

Din forretningsplan bliver således også et værktøj, som du skal bruge når du er i kontakt med banker, investorer og andre, som søger indsigt i din virksomhed.

Du har også muligheden for at skabe din forretningsplan gennem et abonnement ved Startup Central. Vi har lavet en skabelon til en forretningsplan med hjælp fra 25 business angels, som kan give dig et bedre overblik. Du kan desuden også kontakte en af vores mange coaches og få kigget din forretningsplan igennem.

Valg af selskabsform:
Når du starter en virksomhed, skal du tage stilling til hvilke selskabsform din virksomhed skal registreres som. Alt efter Hvilken selskabsform du vælger, er der en række forskellige krav til bl.a. Startkapital, antal ejere, hæftelse, regnskab, ledelse osv. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige selskabsform til dit fortagende og hvis du er i tvivl om hvad de forskellige former indeholder.

Når du skal tage stilling til valg af selskabsform, kan det være meget fordelagtigt at tage fat i en af vores coaches og få noget vejledning – det kan være svært at gennemskue fordele og ulemper ved de forskellige muligheder. Det er også meget vigtigt at du har styr på alle de juridiske aspekter, når du vælger/starter dit selskab. Her vil det også være godt at hive fat i en coach med juridiske kompetencer.

Økonomi/finansiering?
Når du starter selvstændigt, har det ofte en del forskellige omkostninger. Omkostningerne er bestemt af flere forskellige faktorer, såsom den valgte selskabsform og de fysiske rammer, din virksomhed har behov for. Når du begynder at få skabt overblik over dit etableringsbudget, kan du vurdere om du selv er i stand til at rejse de nødvendige midler til opstarten af virksomheden, eller om det er nødvendigt at få en investering i hus først. I den sammenhæng er det også vigtigt, at du er klar over hvilke udgifter du kommer til at have under driften af den virksomhed og om du selv har kapital, til at drive virksomheden i starten. Her skal du også overvej om dit privatbudget kan holde til at gå fuldtid fra start eller om du enten skal køre det ved siden af dit nuværende job, eller evt. kan gå deltid.

Der er selvfølgeligt mange måder at rejse kapital på, du kan bl.a. tage en mere traditionel tilgang og gå til din bank, eller modsat prøve at få kunderne til at finansiere produktet – via crowdfunding.

Igen vil jeg anbefale, at du tager fat i én af vores coaches og diskutere dit behov for en investering, inden du kaster dig ud i det.

Hjemmeside/SoMe:
Langt de fleste selvstændige ønsker også en prominent online tilstedeværelse og når du er ved at blive selvstændig, er det derfor oplagt at sikre det domæne, som din virksomhed fremover skal have som online samlingspunkt. Desuden er det vigtigt at få opsat din hjemmeside, så den fremstår professionel og har tiltrækningskraft på dit kundesegment. Her hos Startup Central har vi lavet et samarbejde med Russit, som kan hjælpe dig godt i gang med denne del af din online tilstedeværelse.

Det er også allerede nu en god idé at skabe grundlaget for din tilstedeværelse på de sociale medier. Begynd at få oprettet kontis i virksomhedens navn på fx Facebook, Instagram, LinkedIn osv. De sociale medier er en utrolig god mulighed, når det kommer til kontakt med dine kunder og det er også her du relativt nemt kan reklamere for dit produkt, specielt til din målgruppe.

Regnskab & bogføring: 
Inden oprettelsen af din virksomhed bør du tage stilling til, hvordan du vil styre virksomhedens regnskab. Det kan være tidskrævende selv at stå for bogføringen, så du kan overveje om du vil betale dig fra det. Desuden er det essentielt med et solidt og brugervenligt regnskabsprogram.

Flere af vores coaches har desuden også stor erfaring inden for dette aspekt og det vil derfor også være en god idé at konsultere en af dem.

Forsikring:
Der er to typer af lovpligtige forsikringer, når du starter selvstændigt. Det er dog ikke sikkert du er nødsaget til at have dem. Forsikringerne omhandler arbejdsskadeforsikring, i tilfælde af at du har ansatte i din virksomhed og desuden en motoransvarsforsikring, hvis du har biler i din virksomhed. Er dette ikke tilfældet, er du sandsynligvis ikke lovmæssigt forpligtet til at tegne forsikringer.

Du har muligheden for at tegne en hel del frivillige forsikringer, såsom driftstabsforsikring, sygedagpengeforsikring osv. Det er forsikringer du kan vælge til, hvis du mener det er nødvendigt – det er værd at overveje dit behov, inden du stifter dit selskab.

Registrer din virksomhed:
Hvis du har styr på de overstående punkter, vil du have et stabilt grundlag for at registrer din virksomhed og du har også fået skabt de bedst mulige forudsætninger for din virksomheds fremtidige drift. Har du problemstillinger, som ikke bliver besvaret i denne vejledning, skal du ikke tøve med at hive fat i vores coaches. Via vores coaches får du adgang til en enorm stor mængde erfaring inden for de forskellige punkter og der er helt sikkert én der kan hjælpe dig videre med din iværksættereventyr.