Hvorfor skal man have en hierarkisk virksomhedsstruktur? | Startup Central
Mange startup virksomheder har en flad virksomhedsstruktur, men iværksætteren vil have større fordel af en hierarkisk struktur.

Professor Saerom Lee fra Wharton universitet i Pennsylvania har skrevet en artikel om virksomhedsstruktur. Her advarer han spirende iværksættere om en utopisk virksomhedsstruktur, hvor der ingen chefer er og alle medarbejdere rangerer derfor på lige fod. Hans forskning viser, at virksomheder med flad struktur ofte fejler.

Mange iværksættere bryder sig ikke nødvendigvis om en hierarkisk virksomhedsstruktur og her tilhørende ledere. Mange mener, at ledere er med til at kvæle kreativiteten og dermed ødelægge fremgangen. Saerom Lee siger, at flere helt nye iværksættere ofte fokuserer på idégenerering, finde det rette produkt, markedsanalyse osv. Men dette er et snævert fokus, som ikke koster i den lange ende. At afgrænse sig vil hjælpe virksomheder med at skalere, da man vil dedikere sit fulde fokus på en ting.

Uanset hvor god en idé man har eller hvor godt ens team er, så vil manglen på ledelse ofte ødelægge virksomheden. Det er også derfor, at virksomheder med en flad struktur ofte begynder at skabe en hierarkisk virksomhedsstruktur, når de når 20-30 medarbejdere.

Uden retningslinjer og faste rammer vil mange medarbejdere miste fokus og begynde at udforske, hvilket er fint, men det må ikke tage overhånd, deadlines og det primære arbejde skal passes. Man vil også se medarbejdere, som påbegynder projekter, som de ikke kan håndtere og færdiggøre, i værste fald kan det resultere i, at medarbejdere imellem skaber konflikter. En leder vil kunne stoppe disse konflikter før de overhovedet begynder, det vil de kunne ved at tildele opgaver til hver enkel medarbejder, således at medarbejderne ikke skal slås om dem.

Searom Lee fortæller at mandlige medarbejdere ofte søger indflydelse og magt ved at sikre de vigtige projekter for dem selv og lade andre medarbejdere varetage alle de mindre vigtige projekter, som ikke er så vigtige for virksomheden.

En flad virksomhedsstruktur kan gøre, at diversiteten af mennesker som søger arbejde i virksomheden og som bliver ansat, formindskes og det kan gå ud over virksomhedens performance i det lange løb.

Den flade virksomhedsstruktur kan i begyndelsen af opstart af virksomhed skabe kreativitet og eksperimenterende adfærd, men det kan lede til konflikter og koordineringsproblemer og værst lede til lukning af virksomhed.

Hovedpointen her er for iværksætteren at tænke lige så meget på deres ansatte, som på produktet. Det er svært at gå fra en flad struktur til en hierarkisk, specielt når man har travlt med at arbejde på sin idé, derfor skal iværksætteren planlægge forud og have virksomhedsstrukturen i baghovedet.