Det kan være dyrt at starte din egen virksomhed. Prisen varierer i høj grad af hvilke type virksomhed du starter og dermed variere behovet for finansiering også.

Det kan være dyrt at starte din egen virksomhed. Prisen varierer i høj grad af hvilke type virksomhed du starter og dermed variere behovet for finansiering også. Det er i høj grad defineret af din branche og ambitioner, hvor meget kapital du skal bruge for at starte din virksomhed. For at skabe en idé om dit behov opfordres du til at udarbejde et startbudget, der giver et overblik over de udgifter, som din virksomhed vil have i opstarten. Du bør endvidere udarbejde et likviditetsbudget, der skaber et overblik over dine månedlige udgifter. På den måde har du et overblik over hvad dine udgifter bliver og dermed også hvor meget kapital du skal bruge for at virksomheden har et eksistensgrundlag.

 

Der er mange måder at anskaffe den nødvendige kapital og jeg vil herunder gennemgå nogle af de mest almindelige muligheder, du som iværksætter, ligger inde med.

 

Personligt indskud
Det er oplagt at starte med at se på dine personlige likvide-midler. Hvis du ligger inde med en opsparing, aktier, friværdi eller lignende, vil det være oplagt mulighed for at anskaffe kapital. På den måde vil du investere i din egen virksomhed og dermed også sikre dig selv størst muligt udbytte af et eventuelt overskud. Det kan dog være svært, som privat person, at anskaffe nok midler til at supporte opstarten af en virksomhed (selvfølgeligt alt afhængigt af virksomhedens behov).

 

Bagland
Har du ikke selv mulighed for at indskyde den nødvendige kapital til virksomhedens opstart, kan du henvende dig til familie og venner. De har både mulighed for at låne dig penge eller investere direkte i virksomheden. Det er enormt vigtigt at du er forsigtigt, hvis du vælger denne approach. Det er vigtigt at du har deres økonomiske situation med i dine overvejelser, da det kan skabe nogle uholdbare situationer, hvis du ikke genere det nødvendige overskud og i værste tilfælde koste relationer.

 

Bank/sparekasse
En af de mere traditionelle måder at anskaffe de nødvendige midler, er at tage kontakt til din bank eller sparekasse. Banker har som udgangspunkt ikke mulighed for at låne dig penge til at udvikle din idé, men i højere grad til driften af din virksomhed. Du har også mulighed for at anskaffe dig en kassekredit via din bank, der skal du dog ofte kunne stille kaution for beløbet.  

 

Leverandør finansiering
Denne type finansiering er meget bestemt af hvilket produkt du sælger og hvordan gode dine relationer, til eventuelle leverandører er. Hvis du har god kontakt til dine leverandører, kan det være en plausibel mulighed at forhøre dig om hjælp til finansiering. Dette vil normalvis foregå via en tidsbestemt kredit på dine produkter. Det betyder også at du skal være i stand til at afsætte den nødvendige mængde vare, over en bestemt tidsperiode. På den måde vil afkastet fra dine første salg muligvis genere den nødvendige finansiering.

 

Crowdfunding
Crowdfunding er en af de mere innovative måder at skaffe en finansiering på. Det er en måde at rejse kapital på, som er blevet populær over de seneste år. Det foregår på den måde, at du beskriver din virksomhed/dit produkt på en platform, hvor en større mængde personer har mulighed for, hver især, at investere en mindre sum penge. Det er en tendens indenfor crowdfunding, at innovative virksomheder/idéer har nemmest ved at anskaffe den nødvendige kapital gennem disse platforme. Det er generelt set få virksomheder, som kan lande den nødvendige finansiering gennem crowdfunding. De brancher som har størst mulighed for at bruge crowdfunding succesfuldt, er eksempelvis spiludvikling og kulturprojekter. 

 

Private investorer
Du har som iværksætter mulighed for at søge investeringer fra private investorer. Det er denne type investeringer, som du eksempelvis ser i ”Løvens Hule”. Det vil med andre ord sige, at en privat person, med en vis formue, vælger at investere i din virksomhed. I dette tilfælde, er det ofte en relativt stor mængde penge, som privatpersonen investerer og derfor er deres eneste mål med investeringen, at tjene pengene ind igen – genere trefoldigt.

 

Hvis du siger en privat investor skal du i første omgang skabe kontakt, hvilket kan være en udfordring, da de i høj grad selv opsøger deres investering. Hvis du kommer i kontakt med en invester, er det enormt vigtigt at dit pitch af virksomhed er knivskarp.

 

Innovation/iværksætterstøtte
Der er selvfølgeligt også mulighed for at gøre brug af en del forskellige offentlige tilbud. Det største problem i denne sammenhæng er at det offentlige system ikke er i besiddelse af ubegrænsede midler, til at hjælpe iværksættere. Desuden skal du være opmærksom på at iværksætterstøtte er er forskelligt organiseret baseret på hvilken kommune du er tilknyttet.

 

Er du på udkig efter en investering er det mest oplagte at tage fat i en af de fire innovationsmiljøer/investeringsfonde, som vi har i Danmark. Disse miljøer har stort fokus på at hjælpe innovative videns- og teknologibaseret forretningsidéer til succesfulde virksomheder. Det er også steder hvor de normalvis er mere tilbøjelig til at tage risikovillige investeringer, hvis bare det mulige output er tilpas attraktivt. Det baserer sig i den sammenhæng ikke udelukkende på det økonomiske aspekt, men derimod i lige så høj grad på andre parametre, såsom øget velstand eller reduktion i CO2-udledning.