Hvordan bogfører jeg marketingsudgifter? | Startup Central
Sådan bogfører du dine marketingsudgifter (eksempelvis til SEO, annoncering på SoMe og vareprøver).

Det afhænger af den specifikke udgift, da det varierer. Nogle markedsføringsudgifter er nemlig lige til, mens det kan være mere bøvlet med andre. Jeg tager dig gennem de fleste af de typiske udgifter, virksomheder har til marketing, i dette blogindlæg.

Hvad betragtes egentlig som marketing?

Overordnet set dækker marketing over alle udgifter, en virksomhed har til markedsføring og reklame. Når folk taler om marketing, er det ofte digital markedsføring, der refereres til. Mange virksomheder har dog også andre marketingsudgifter end de digitale – eksempelvis sponsorater, vareprøver eller visitkort.

Der kan være stor forskel på, hvordan du bogfører de forskellige marketingsudgifter. Store dele af bogføringsprocessen er automatiseret i Dinero takket være vores bogføringsskabeloner og bilagsaflæsning.

Sådan bogfører du de forskellige udgifter

Marketings primære formål er at generere kunder til virksomheden. De fleste af udgifterne hører under markedsførings- og annonceudgifter – og er derfor som udgangspunkt fradragsberettiget i en eller anden form.

Nedenfor kan du læse mere om bogføringen af specifikke marketingsudgifter, som de fleste virksomheder typisk har. Vær dog opmærksom på, at der er undtagelser til flere af områderne.

SEO og Google Ads

Søgemaskineoptimering og annoncering er en fast del af marketing i dag. Nogle virksomheder klarer det hele selv, mens andre får hjælp til håndteringen af de to. Vi tager udgangspunkt i Google og Google Ads, da Google næsten har monopol på markedet.

Hvis du ikke får hjælp til din SEO, har du selvsagt ingen udgifter ved dette. Men har du eksempelvis hyret en konsulent til at hjælpe dig med det tekniske setup eller indhold til hjemmesiden, skal du selvfølgelig bogføre det. Det skal bogføres som almindelig konsulentbistand med momsfradrag, såfremt konsulenten opkræver moms naturligvis, kig på din regning for at være sikker. Hvis du bruger Dinero, kan du bruge det praktiske købsbilag som assisterer dig.

Betaler du for diverse værktøjer i forbindelse med din SEO, kan du bogføre dem som “Reklame”. Det gælder eksempelvis, hvis du bruger Accuranker til at holde styr på dine placeringer i Google.

Det er lidt anderledes, når du skal bogføre udgifterne til Google Ads. Her kan du enten få tilsendt en faktura til betaling eller indbetale et beløb, som du løbende bruger af. Bogføringen er forskellig for de to.

Indbetaler du løbende, skal du bogføre dette som et tilgodehavende. Når du så får en regning, udlignes denne med din forudbetaling. Betaler du pr. regning, bogfører du det først som en gæld, der efterfølgende indfries. Begge dele kan håndteres på stort set samme måde – bare i omvendt rækkefølge.

Sociale medier

Mange virksomheder annoncerer på Facebook. Derfor er det også bogføringen af dine marketingsudgifter i forbindelse med annonceringen på denne platform, jeg vil komme ind på.

Facebook sender deres fakturaer fra Irland, så der er ikke moms på dem. Hvis du har fået en faktura med moms, er det som regel fordi, du ikke har oplyst Facebook om dit CVR-nummer. Det kan du dog tilføje i din annonceadministrator.

Du skal bogføre fakturaen som et (kontant)køb og køb fra EU. Du skal også beskrive, hvad du har købt. Hvis du bruger Dinero-skabelonen, søger du bare på “Facebook” og vælger “#Bannerannoncering (Facebook)”. Når du har gjort det, er der kun tilbage trykke på “Godkend”.

Vareprøver

Giver du vareprøver til dine kunder? Så skal du huske at bogføre dem – også selvom du giver dem væk gratis. Først skal du oprette en konto under salgsfremmende omkostninger, som du eksempelvis kalder “Vareprøver”.

Når du har foræret dine vareprøver væk, skal du bogføre det ved at flytte udgiften fra vareforbrug til den nye konto, du lige har oprettet. Den skal ikke indeholde moms, da du har fået momsfradrag, da du bogførte købet i første omgang.

Selve flytningen foregår i kassekladden, hvor du skal flytte beløbet eksklusiv moms. Det er selve indkøbsprisen for de pågældende vareprøver, du skal flytte beløbet af. Hvis du har købt vareprøver af en udenlandsk leverandør, skal du huske at vælge den rigtige konto til dette.

Repræsentation

Repræsentationsudgifter er eksempelvis restaurantbesøg, gaver og rejser i forbindelse med at afslutte forretninger eller vedligeholde et forhold til en forretningsforbindelse. Her kan du typisk trække noget af repræsentationsmomsen fra, ligesom der også kan være mulige skattefradrag.

Der er som sådan ikke tale om, udgifter til reklame eller markedsføring (da der som regel skelnes mellem disse), men det er værd at nævne, da de bevæger sig i samme felt.

Udgiften skal afholdes over for personer, som ikke er tilknyttet virksomheden i nogen form. Det kan eksempelvis være leverandører, agenter eller rådgivere. Hvis du har været ude og spise med en ansat, er det ikke en repræsentationsudgift – men personaleudgift eller anden intern udgift.

Følgende skal være angivet på bilaget/kvitteringen:

  • Dato
  • Ydelser
  • Udsteder
  • Bilagsnummer
  • Modtager
  • Formålet med udgiften (noterer du selv)
  • Deltagernes navne (noterer du selv)

Der er forskellige moms- og skattefradrag for eksempelvis restaurantbesøg, gaver, hotelophold og andet. Så det er en god idé at være helt skarp på udgiftens formål og fradragsmuligheder. Vi har bygget alle reglerne ind i systemet, så du får alle relevante fradrag med vores købsbilag.

Sponsorater

Vi skelner mellem to forskellige former for sponsorater i denne guide. Der er det klassiske sponsorat i den lokale klub og så små gaver til samarbejdspartnere. Der er fuldt moms- og skattefradrag på sponsorater – men som altid er der undtagelser.

Tanken bag et sponsorat er, at der skal være en form for reklame som modydelse, hvis du vil have fradragene. Du skal med andre ord få noget synlighed, som kan skaffe nye kunder og værdi for forretningen – meget lig andre marketingsudgifter i virksomheder.

Sponsorater i den lokale klub bogføres typisk som et købsbilag med fuldt moms- og skattefradrag – husk at vedhæfte fakturaen til bilaget. Hvis du får gratis billetter som en del af sponsoratet, er momsen ikke fradragsberettiget, og du skal flytte værdien af billetterne til en konto, der ikke trækker moms.

Små gaver til samarbejdspartnere skal bogføres som et almindeligt købsbilag. Der er dog to ufravigelige krav, hvis du vil have fuldt moms- og skattefradrag. Indkøbsprisen må ikke være over 100 kr. ekskl. moms pr. stk., og gaverne skal være lavet med henblik på at gives væk for reklame – der skal eksempelvis være synlig reklame på.

Du skal ikke bogføre, at du har udleveret dem til kunder (modsat vareprøver), da de allerede er bogført som en markedsføringsudgift.

Konkurrencer og gevinstafgifter

Mange bruger konkurrencer som en del af deres markedsføring. Men det er ikke alle, der er klar over, hvordan det nu lige er med bogføring af udgifter, hvis præmien eksempelvis skal være skattefri for modtageren. 

Holder du en konkurrence på din hjemmeside, Facebook eller andre sociale medier, er der et par ting, du skal tage højde for – uanset om du udlodder kontanter, produkter etc. Hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt, er præmien skattefri for den heldige vinder:

  • Det skal være gratis at deltage i konkurrencen
  • Konkurrencen skal foregå offentligt
  • Der skal være et element af tilfældighed i forbindelse med konkurrencen

Virksomheden skal dog betale en gevinstafgift (bogføres typisk med et finansbilag). Det er en afgift af den del af værdien, som overstiger 750 kr. Er det en kontantpræmie, er bundgrænsen 200 kr.

I tvivl om bogføringen af en udgift?

Ved du ikke, hvilken skat og moms der er på din udgift? Og er du samtidig lidt usikker på, hvilken konto den skal bogføres på? Bare rolig – det er helt normalt. Du er langt fra alene, og der er hjælp at hente.

Hvis du bruger Dinero, hjælper bogføringsassistenten dig med at få det korrekte moms- og skattefradrag, ligesom den også guider dig til at vælge den rigtige konto i kontoplanen (blandt de typisk flere hundrede konti).

Nogle gange kan det være en god idé at få hjælp af en ekstern rådgiver. På den måde undgår du at snyde dig selv og det offentlige. Du kan selvfølgelig også bare vælge Dinero Total, hvor vores bogholder-team klarer hele regnskabet for dig – du skal kun sende fakturaer og uploade bilag.