Hvad er moms og hvordan indberetter jeg det? | Startup Central
I indlægget vil vi kort komme ind på, hvad moms er og forklare hvordan man indberetter det.

Historien om moms 

Momsen opstod i det danske afgiftssystem tilbage i 1962, i årene frem til 1967 blev der justeret i lovgivningen og det lykkedes nu at lave en generel moms, som ikke påvirkede konkurrencesituationen, så alle varer var medtaget under momslovgivningen. Selve afgiftsprocenten startede i 1967 ud på 10% og blev sidst ændret i 1992 til 25%. Den udfærdigede momslov, som vi ser den i dag blev i forbindelse med det indre marked justeret til, i 1994.

Specifikke afgifter har til formål at styre forbruget hos forbrugerne fx alkohol, sukker og tobak. Momsen har til hensigt at være så neutral som muligt.

Hvordan kan det så være at moms kan være konkurrenceforvridende?

Hvis nogen produkter ikke indeholdte moms i transaktionen, vil prisen på produkterne for forbrugerne blive mere attraktive i form af deres billigere pris, derfor er der moms på alle ydelser og varer.

Hvordan indberetter jeg moms? 

  • Hvis du har en omsætning fordelt på 12 måneder på over 50.000 kr.(uden moms) er du forpligtet til at registrere moms. Fordelingen på de 12 måneder, behøver ikke at følge dit årsregnskab.
  • Hvis du ikke har et regnskabssystem eller regnskabssystemet ikke har funktionen med momsafregningen, kan du via et Excel ark lave to kolonner. Den ene kolonne skriver du momsen op på alt hvad du har købt. den anden kolonne noter du din moms fra alt hvad du har solgt. For overskueligheden anbefales det at notere datoer og fakturanr. så det er overskueligt at vende tilbage til.  
  • Når du skal afregne moms for fx 1. kvartal 2020 summere du hver for sig de to kolonner. Efterfølgende trækker du de to summer fra hinanden. Lad os antage at salgsmomsens kolonne er negativ og du derved skal betale 10.000 kr., Men købsmomsen er positiv og du derved kan forvente at modtage 3.000 kr. Så lægger du disse summer sammen og din momsafregning betyder derfor at du skal indbetale 7.000 kr. til SKAT.
  • Denne metode i Excel giver en god forståelse af hvad der sker hver gang der sendes en faktura til en kunde og hver gang man selv betaler en regning.
  • Hvis momsen indberettes for sent, resultere det i en bøde og renter fra forfaldstidspunktet (denne udgift kan ikke trækkes fra i skat).

Page Break 

Hvor tit skal jeg indberette?

Virksomhedens størrelse er afgørende for hvornår der skal indberettes moms til SKAT.

Hvis din virksomhed er nystartet, skal momsen indberettes hvert kvartal og betales 2 måneder efter.

I en virksomhed med et salg på op til 5 mio. kr. om året sker momsafregningen halvårligt og betales ca. 2 måneder efter. 

Virksomheder med en omsætning imellem 5-50 mio. kr. om året skal lige som den nystartet virksomhed afregne moms 2 måneder efter hvert kvartal. 

De helt store virksomheder med momspligtige leverancer som overstiger 50 mio. kr. om året skal afregnes månedlige og indberettes senest 25 dage efter måneds udløb.

Før søndag aften 

Start med at kigge på momsafregningen før fristen! Så har du tid til at spørge om hjælp og indhente viden til at løse momsafregningen. Der er en del hjælp at hente i de forskellige regnskabssystemer. Vi tilbyder hjælpen via vores coaches eller vores samarbejdspartnere.