Gode råd til din web-shop – der giver din kunde Tryghed | Startup Central
En Tryghedsmærket certificering af webshop gør, at virksomhed signalerer reel troværdighed og et trygt og sikkert sted at handle.

Som ejer af en ny web-shop, er der flere ting, der er gode at have fokus på, så jeres kunder oplever, at de handler hos en tryg og sikker web-shop.

En Tryghedsmærket certificering af jeres web-shop betyder, at jeres virksomhed fremstår med en ”blå-stempling” og en status, der signalerer reel troværdighed, og et trygt og sikkert sted at handle.

Med fokus på forbrugertryghed, er det vigtigt for alle typer web-shops - store som små & nye som gamle, - at have mulighed for at signalere sikker e-handel.

Ligesom det for forbrugeren er særdeles vigtigt, at føle sig tryg og sikker i enhver e-handel, har det også afgørende betydning for web-shops, at kunne fremstå med tryghed og tillid overfor for jeres kunder, der handler i web-shoppen.

Nedenstående gode råd, vil sammen med web-shoppens fokus på god service og unikke produkter, medvirke til trygge og tilfredse kunder, - som er grundlaget for web-shoppens øget e-handel.

  • Web-shoppens handels- og leveringsbetingelser:

Det er afgørende, at web-shoppen på sin web-side har synlige handels- og leveringsbetingelser, der er udførligt beskrevet - og lever op til gældende lovgivning.

Tryghedsmærkets handelsbetingelser er advokat-godkendte og kan benyttes, når man er certificeret.

Hos en Tryghedsmærket certificeret web-shops er fortrydelsesfristen i de fleste tilfælde 30 dage, selvom lovgivningen henviser til 14 dage, når der handles i net-butikker.

  • Troværdighed:

Alle relevante oplysninger på web-shoppen skal fremgå af jeres web-side:

CVR-nr., Firmanavn, Adresse, mail og evt. telefonnr. Samt GDPR- & Cookie-politik.

Alle tekster skal fremstå tydeligt og med et korrekt dansk sprog, - så jeres kunde ikke er i tvivl om, at de handler hos en dansk web-shop.

  • Certificering:

For at forbrugeren oplever at få det bedste resultat i en tryg og sikker e-handel, vil det være en god idé, at webshoppen er certificeret. Når en web-shop er certificeret hos Tryghedsmærket, har web-shoppen gennemgået en verificering og validering af ejer-oplysninger. Dette er forbrugerens garanti for, at de handler hos en reel og troværdig web-shop.

  • Feedback:

Feedback og reelle tilbagemeldinger fra web-shoppens kunder på baggrund af aktuelle køb, er særdeles god information, som web-shoppens nye kunder kan have glæde af.

Samtidig er kunde-feedback værdifuld data, som web-shoppen kan anvende til intern optimering og ekstern troværdighed.

  • Klagevejledning:

Ved modtagelse af en klage er web-shoppen forpligtet til at oplyse og henvise til mulige klageinstanser. Der kan henvises til Konkurrence & Forbrugerstyrelsen, Nævnenes hus eller Tryghedsmærket.

Tryghedsmærket kan stå for den første del af en klagesagsbehandling.

Har forbrugeren bopæl udenfor Danmark, henvises til EU-kommisionens klageportal.

Ved indgivelse af klage, skal forbrugeren henvises til, at angive web-shoppens mailadresse.