God kommunikation - sådan gør du | Startup Central
Har du stødt på ord, termer eller hele sætninger der virker som rent volapyk for dig? Læs mere her, og bliv bedre til din egen kommunikation udadtil.

Hvornår skal vi bruge fagjargon og hvornår skal vi forklare os anderledes end vi er uddannet til?

Læser du artikler i erhvervssektoren af din avis eller online nyhedsportal? Har du så oplevet at støde på ord, termer eller hele sætninger der virker som rent volapyk for dig? Flere og flere veluddannede og velbevandrede forretningsfolk oplever at de kan have svært ved at forstå sammenhængen eller sproget i erhvervs artikler, fordi terminologier der er meget branchespecifikke, bliver brugt som aldrig før. Klummer, blogge på hjemmesider og debatindlæg er især tunge på denne form for jargon. Og vi uddanner via vores uddannelsessystemer flere og flere til at kommunikere på denne måde, fordi vi kræver af de universitetsstuderende af de skal kunne bruge de tekniske termer i deres opgaver og tale.

Men hvornår skal man så bruge den ene eller anden form for kommunikation? Du skal altid vurdere hvilket publikum du skal kommunikere med og hvilken kontekst det er i. Et tekstbogseksempel er lægen der ikke formår at bruge kommunikation som patienten forstår og derfor tror patienten de fejler noget langt værre end de gør. Her er der altså tale om en fagperson der tale med en ikke fagperson og skal sikre de forstår et vigtigt budskab. Hvis lægen derimod skulle give en besked til en kollega om patienten er det vigtigt at lægen bruger den rigtige fagjargon. I dette tilfælde vil det sikre de to forstår hinanden bedre og at informationerne bliver givet effektivt og korrekt videre.

Teknisk oversættelse og teknisk tekstforfatning har aldrig været større og mere nødvendigt end det er nu. Når virksomheder kommunikerer med deres kerne interessenter forventer disse et vist niveau i sprogbruget. Det skaber altså troværdighed at kommunikere med fagjargon inden for visse brancher, teknologi grene eller stillinger. Derfor er det også i stigende grad blevet vigtigere for virksomheder at arbejde med oversættere og oversættelses bureauer der kan varetage deres tekniske oversættelser på en faglig måde.

Et andet eksempel kan være robotvirksomheden. Her er det vigtigt at fagtermer og specifikationer bliver brugt i kommunikationen med køberen hvis det er den teknisk ansvarlige hos kunden robot virksomheden er i dialog med, men de skal ikke nødvendigvis bruge de samme terminologier overfor direktøren eller indkøbschefen hos kunden. Det er altså to interessenter fra den samme branche, som robotvirksomheden skal være opmærksom på at kommunikere forskelligt til. Hvis de kommunikerer på samme måde over for begge parter, kan de risikere at miste ordren og tilliden fra kunden.

Vi står altså overfor en udfordring hvor alle medarbejdere der har kundekontakt eller interessent kontakt skal oplæres i at tolke modtager og kontekst inden de begynder at kommunikere. Det er ikke noget der ligger lige til højre benet for alle og kan derfor skabe udfordringer, men det bliver en vigtigere og vigtigere disciplin jo længere op af ansvarsstigen en medarbejder gerne vil kravle.