Genkend dine stresssignaler og få mere energi (del 1) | Startup Central
Det er vigtigt at passe på sig selv, specielt som selvstændig. Det er nemlig ikke altid, at man ser tegnene.

Engang troede jeg, at jeg var ustoppelig. En slags Superwoman der kunne modstå alt -

”det er kun svage mennesker der får stress – dem der ikke har styr på det…”.

Jeg havde styr på alt og var der alligevel noget jeg ikke helt havde styr på, så fik jeg det.
Måske kan du genkende dig selv? Eller også har du allerede nået at tænke, at det er urealistisk og at det ikke holder i længden.
Det holdt ikke i længden. Det kan jeg godt afsløre.

Superwoman måtte bukke under for stress, fordi hun (læs jeg) ikke lyttede til sine stresssignaler. Og hvorfor gjorde hun (jeg) ikke det? Fordi hun (jeg) ikke kendte stresssignalerne. Det var ikke nødvendigt………..

”stress rammer ikke mig – jeg har styr på det”.

Som selvstændig/iværksætter er der meget nyt, der skal læres, grænser der skal overskrides, begrænsende overbevisninger der skal nedbrydes, alt i alt meget at holde styr på. Spørgsmålet er så, hvornår har du for travlt og hvornår skal du stoppe op og mærke efter?

Hvor ville det være rart at kunne slå op i stressmanualen og se efter, men den eksisterer desværre ikke.

Det første trin er, derfor at lære at genkende dine stresssignaler. Dine stresssignaler fordi det er individuelt.

Stresssignaler kan forekomme på flere planer og jeg giver dig her nogle eksempler:

  • Kognitivt; kan f.eks. være koncentrationsbesvær, grublerier over et bestemt emne, mareridt
  • Adfærdsmæssigt; kan f.eks. komme til udtryk ved uro i kroppen, at du ”glemmer” dine venner & familie, du afbryder når andre taler eller du lytter ikke til andre
  • Fysisk; du mærker f.eks. hjertebanken, åndenød, hovedpine, søvnbesvær
  • Følelsesmæssigt; du oplever f.eks. nervøsitet, vrede, angstfølelse, sløvhed, indre tomhed

Måske tænker du ”jamen alle mennesker har hovedpine til tider”. Ja, det har du ret i.
Det vigtige her er at skelne mellem om, det er en gang i mellem, ofte eller hele tiden.
Du kan med fordel stille dig selv følgende spørgsmål;

  • Hvilken slags hovedpine er det? (hvordan føles den/hvor i hovedet er den centreret)
  • Hvor slem er den på en skala fra 1-10? (1=slet ikke, 10=max)
  • Hvornår opstår den? (er der en sammenhæng f.eks. efter et møde, om morgenen når du vågner osv.)

Det samme gør sig egentlig gældende for alle parametrene – stil skarpt på det enkelte signal.
Du kan også vælge at gå mere systematisk til værks og lave en liste over potentielle stresssignaler.
Lad os tage udgangspunkt i hovedpinen igen. Hver dag i en uge/måned, eller hvad der giver mening for dig, noterer på en skala fra 1-10, hvor slem hovedpinen er og opretter en note om tidspunkt/hvad var du i gang med. Når den valgte periode er slut, har du et fint overblik over, om der er signaler du skal sætte ind over for.