Generel brug af før/efter og sparpriser | Startup Central
Der er flere regler omkring brugen af sparpriser, det er ikke til at huske det hele, derfor har vi lavet en oversigt her.

Hvornår må jeg benytte mig af besparelse i mit prisbudskab/annoncer?

Til at starte med skal vi have styr på nogle begreber, f.eks. længere periode og kort periode.

En længere periode er i Lov om markedsføring og Forbrugerombudsmandens Retningslinjer for prismarkedsføring, defineret som seks sammenhængende uger.

En kort periode er defineret som maks. to sammenhængende uger.

Dette er vigtigt i forhold til, hvordan man bruger prisbudskabet i sin markedsføring og skiltning af varer/produkter.

I beskrivelserne går vi ud fra, at du IKKE har haft varen/produktet nedsat/solgt billigere i en længere periode!

I afsnittet ”Udsalg og tilbud – hvad er forskellen?” kan du læse mere om forskellen på de to. Vi vil i dette afsnit gå mere i dybden med, hvornår man må bruge ”sparpriser” og i hvilken form.

I hverdagen udsættes vi alle konstant for tilbud og forskellige udsalgsperioder. Vi mødes med almindelige ugetilbud, mængderabat, sætpriser, kategoritilbud, sæsonudsalg, introduktionspriser og jeg kan fortsætte. Så her får du en quickguide til de forskellige former.

Normalpris: Prisen som forbrugeren skal have haft mulighed for at købe til i minimum seks sammenhængende uger inden en besparelse. Varen og produktet SKAL have været tilgængeligt for forbrugeren i den periode.

Almindelig tilbuds-/sparpris (før/nu pris): Her er der typisk tale en sortimentsvare, hvor du reducerer prisen i en kort periode.

Pakketilbud/kombinationstilbud: To eller flere enkeltstående produkter som sælges til en samlet pris. Total prisen kan kun sammenlignes mod summen af de enkeltstående priser. Alle produkterne skal have været tilgængelige og solgt i en længere periode uden reduceringerne.
Et pakke- eller kombinationstilbud afbryder ikke den længere periode!

Mængderabat: Man opnår en besparelse ved køb af mere end en enhed af samme produkt. Mængderabatten kan bruges på flere måder.
Eksempel 1: Køb to læskedrikke (samme slags) og få 20 % rabat. Her vil købet af en tredje enhed være til ”normalpris”.
Eksempel 2: Køb mere end tre læskedrikke og få 15 % rabat. Her vil der gives 15 % rabat også ved køb af f.eks. ti styk. alt efter hvad der er angivet.

Ligesom ved pakke/kombinationstilbud gælder reglerne for en længere periode og heller ikke her må denne periode afbrydes.

Introduktionspriser/Åbningssalg: Der må laves prissammenligning, hvis der tydeligt er tale om en ny vare (introduktion).
Eksempel 1: Du har lavet en aftale med en leverandør om at tage en helt ny variant af en læskedrik ind i dit sortiment. Du må her gerne lave en introduktionspris i en kort periode. Betingelsen er at du efterfølgende, sælger produktet til sammenligningsprisen i en længere periode efter tilbuddets ophør.
Eksempel 2: Du er del af en kæde. De andre butikker har haft produktet til salg i en længere periode. Du introducerer nu produktet i din butik og må derfor gerne lave en introduktionspris i en kort periode.

Spar op til/spar mindst (må kun anvendes i kædehandel): Forbrugeren skal kunne opnå en angiven besparelse i et repræsentativt udsnit af alle butikker ud fra kædens angivne ”normalpris”.

Restvarer/restpartier: Der er her tale om, varer og partier der udgår af dit faste sortiment. Der må ikke tilføres nye varer, til gengæld må du bruge sparprisen indtil alt er solgt. Du skal være opmærksom på, at hvis du nedsætter varen yderligere, så må du kun bruge sparpris i forhold til sidste nedsatte pris!
Eksempel: En T-shirt koster 200,-kr. Du skal nu sælge ud af den og vælger at prissætte den til 125,-kr. Efter et stykke tid har du solgt 80 % af dem og vil gerne reducere yderligere for at få resten hurtigt væk.

Rabatkuponer/voucher: Et stykke papir i en eller anden form, eller i elektronisk/digitalt format hvor forbrugeren har ret til en prisreduktion ved indløsning af kupon/voucher. Mere om brugen af rabatkuponer finder du på linket: Rabatkuponer og konkurrencer (forbrug.dk)

Fabrikssalg og lignende: Forbrugeren ikke betale mere end detailhandleren normalt skal betale for produktet. Dette gælder for følgende salgsfremmende udtryk: Fabrikssalg, fabriksudsalg, Factory outlet, fabrikspris, engrospriser, engrossalg, lagersalg osv.

Der må ikke være ekstraordinær stor avance. Ved ”fabrikspris” må der ikke beregnes nogen avance. Lagersalg gælder kun for forretningens eget varelager!

Outlet: Fysisk eller digital salgssted/butik, som er tilknyttet en hovedbutik. Det sidestilles med restvarer/restpartier og behandles lovgivningsmæssigt sådan. Du kan altså bruge sparpriser i forhold til den ”normalpris” de sidst blev solgt til i hovedbutikken. Laver du udsalg på dine outletvarer gælder samme regler, som ved regulære priser. Længere periode uden reducering osv. (husk maks. to uger).
Outlet indebærer følgende: rester i forbindelse med sortimentsskifte, sæsonvarer, ukurante varer (farver, størrelser osv.), udgåede kollektioner m.m. Bemærk, at der heller ikke her må tilføres ”ny-varer”. Der er udelukkende tale om rester osv. fra hovedbutikken!

Brugte varer: Ved brug af før/nu og andre sparpriser, må der kun henvises til den ”normalpris” den havde som brugt, ikke som ny vare! Der gælder i øvrigt samme regler som ved tilbudspriser osv. som ved alle andre reduceringer.

Vil du sammenligne med en ny vare, så skal det tydeligt fremgå, at der er tale om brugt mod ny pris. Du skal yderligere fremvise om den nye pris du sammenligner med, er prisen i din forretning, en anden erhvervsdrivendes eller om der er tale om markedsprisen!

Udstillingsmodeller, demo-modeller: Du må ikke bruge før/nu eller lignende sparpriser. Hvis du vil sammenligne mod en ny vare, skal du henvise til at der er tale om en lavere pris, fordi det er en udstillings-/demomodel. Husk: Ingen sparpris!

  1. sortering: Du må ikke bruge før/efter eller sparpriser! Hvis du vil tydeliggøre forskelle mellem 1. og 2. sortering må det kun være på kvaliteten!

Sammenligning mod konkurrenter/markedet: Modsat en generel opfattelse, så må du gerne sammenligne priser. Der er dog en del vigtige punkter du skal have styr på og tage højde for, hvis du gør det.
-Det skal fremgå af annoncen, hvis der er tale om sammenligning med en anden erhvervsdrivendes pris.
-Ved sammenligning mod anden erhvervsdrivende, skal produktet være af samme art, kvalitet og sælges på samme vilkår. Hvis det er tale om to produkter, der ikke er identisk, så skal forskellene fremgå af din annonce!
-Priserne man sammenligner mod hinanden, skal være indhentetsamme tidspunkt!
-Priserne skal være gældende når annoncen starter! Hvis priserne ændrer sig, er det ok hvis du har indhentet priserne lige inden bestilling af din annonce og du ikke vidste/burde vide at priserne ville ændre sig. Man bør vide, at prisen hos en anden erhvervsdrivende kan ændre sig f.eks. i forbindelse med Black Friday, højtider osv.

Billigere/billigst: Salgsfremmende udsagn som ”Vi er billigere”, ”Du finder de billigste priser hos os” og lignende udsagn bliver betragtet som absolut! Absolut betyder ’uden undtagelse’.
I praksis betyder det, at ’billigheden’ skal dække et repræsentativt udsnit af markedet, hvor produktet forhandles.

Tommelfingerregel: Du har dokumentationspligt! Du skal dokumentere, at du er billigst på alle produkter på en produktkategori eller være billigere end gennemsnittet af prisen hos relevante konkurrenter. Du må ikke give udtryk for andet!
Det vil derfor være et vildledende udsagn at annoncere med at være billigst af alle eller have de billigste produkter, hvis du ikke har en absolut dokumentation for det!

Prisgaranti: I dag bruges prisgaranti og prismatch ofte som en del af salgsstrategien.

For at forstå, hvordan dette fungerer er det vigtigt, at du har en basis forståelse for begrebet Garanti. Du kan læse mere om Garanti herunder!

Når du ifølge dansk lovgivning stiller en garanti, er det frivilligt og går ud over et lovkrav. Det være sig i forhold til holdbarhed, kvalitet, defekter og i dette tilfælde prisen. Når du har stillet en form for garanti, er den juridisk bindende. Det er derfor af yderste vigtighed, at du har beskrevet betingelserne for garantien og at denne information er tilgængelig for forbrugerne.
Det betyder samtidig at der er få regler du skal overholde. De er dog vigtige!
-Garantien må ikke indeholde begrænsninger, der gør at den ikke kan opnås og den må ikke være på produkter, hvor du er eneforhandler eller på ’Own Brands’.
-Forbrugeren skal dokumentere, at produktet kan findes andetsteds billigere. Du må ikke forlange urimelig dokumentation!
-Du skal give en rimelig tidsperiode, så det er muligt for forbrugeren at gøre garantien gældende. Laver du en geografisk afgrænsning, begrænsninger i forhold til postordre, internet salg, specialtilbud hos konkurrenten (dags tilbud, kø tilbud, åbningstilbud osv.), skal det fremgå præcist og tydeligt. Der skal være en saglig grund til disse begrænsninger!

Hvad du ikke vidste om prisgaranti! Hvis en forbruger gør prisgarantien gældende, skal den erhvervsdrivende generelt nedsætte prisen på produktet til den dokumenterede laveste pris!

Konkurrence & præmier: En af de helt store misforståelser i dag er at man ikke må lave købsbetingede konkurrencer. Det må du gerne! Det skal tydeligt fremgå, at konkurrencen og chancen for en præmiere er betinget af et bestemt køb!

Der er to typer konkurrencer, tilfældighedsprægede og præstationsprægede.
-Tilfældighedspræget: Tombola, lodtrækning, tilfældighedsspil og lignende.
-Præstationspræget: Tegnekonkurrence, indsende slogans og lignende.

Fælles er at du tydeligt skal fremvise betingelserne. Præmiens værdi, gevinstchance og antal præmier, evt. begrænsninger f.eks. i form af alder eller geografi, udvælgelsesmetode, tidspunkt for konkurrencen, tidspunkt for trækning af vinderen, hvor og hvornår vinderen findes, hvordan vinderen kontaktes, offentliggørelse og til sidst levering/afhentning af præmien og forældelse af ikke afhentede/indløste præmier.

Kun, chokpris, tilbudspris, kampagnepris: Disse udsagn må kun benyttes, hvis der er tale om særlig fordelagtige priser. Ved brug af sammenligningspriser gælder det almindelige krav til brug af prissammenligning.

Gratis/vederlagsfri/uden betaling: Der må her ikke opkræves andet end den omkostning, der måtte opstå i forbindelse med levering/afhentning.

Du må f.eks. gerne annoncere med køb to par sko og få en gratis paraply”, så længe man normalt ikke får en paraply med ved køb af to par sko. Også her gælder reglerne for prissammenligning og varighed.

I dag ser man ofte salg af et hovedprodukt, hvor man ved købet får noget med i prisen. Et eksempel er en producent af en mobiltelefon, hvor du ved køb af deres nye telefon får et headset med i prisen. Lad os antage at mobiltelefonen skal sælges til 8999,-kr. uden tilbehør eller abonnement. Headset koster i normalsalg 1299,-kr.

Du må i dette tilfælde bruge ordet gratis, uden merpris, med i prisen om et headset hvis det følger køb af mobiltelefonen de 8999,-kr. inklusiv et headset. Mobiltelefonen skal naturligvis sælges til 8999,-kr. efterfølgende og det er uden et headset.
Der må naturligvis gerne pålægges omkostninger til levering i form af forsendelse som beskrevet ovenfor.
Hvis du derimod sælger mobiltelefonen inkl. et headset til en pris af 9999,-kr. må du ikke benytte dig af ”gratis” og lignende. Her vil der højst være tale om et sæt tilbud!

Ophørsudsalg: Ved et ophørsudsalg, skal det forstås som et komplet ophør/lukning af en forretning, hvor man sælger ud af sit varelager.

Der gælder reglen om, at der ikke må tilføres nye varer. Har du flere butikker, må du gerne flytte varer fra den ene til den anden, f.eks. for at lukke den ene butik ned før den anden.

Der er ikke nogen regel for hvor lang tid et ophørsudsalg må vare, dog skal du være bevidst om, at der efter tre måneder vil være skærpede regler i dokumentation i forhold til at forretningen faktisk lukker.