Forskellen på et advisory board og en bestyrelse | Startup Central
Advisory board og en bestyrelse ligner meget hinanden, men de er forskellige. De er begge gode at have, da de rådgiver dig om din virksomhed.

Der er rigtig mange som forveksler advisory board og en bestyrelse. Men hvad er egentlig forskellen og hvad skal man bruge dem til? Det får du svaret på her.

Uanset hvilken selskabsform du har, så vil det være gavnligt at konsultere med andre om en række problemstillinger, specielt dem angående områder man ikke har den store ekspertise i selv.

Hvad er et advisory board?

Et advisory board er en samling af personer, som rådgiver dig i forhold til din virksomhed og dens beslutninger. De giver ikkebindende strategisk rådgivning til topledelsen af en virksomhed, organisation eller forening.

Du kan selv sammensætte dit advisory board, som du ønsker og finder nødvendigt. Det er nemlig vigtigt at finde personer, som har stor ekspertise inden for områder, hvor du ikke selv er så stærk. Det er op til dig, hvor mange board medlemmer du vil have, oftest består et advisory board af mellem 2 og 6 personer.

Board møderne handler ikke nødvendigvis om den daglige ledelse og om budgettet følges, men om langsigtede strategier, drift orientering og personligt fokus.

For at få mest muligt ud af sit advisory board anbefaler vi, at der planlægges et møde en gang i kvartalet. På den måde følges der op på det foregående kvartal og forbedringer diskuteres. Hvis det er nødvendigt at konsultere med et board medlem, er de ikke længere væk end et telefonopkald.

Det er ikke en forventning fra board medlemmerne, at du eksekverer på det, som der tales om til board mødet. Board medlemmerne rådgiver og anbefaler dig kun, derefter er det din beslutning om, du vil tage imod disse anbefalinger.

Hvad får et board medlem ud af dette? Tænker du måske. Et board medlem får mulighed for at hjælpe andre og få indsigt i flere forskellige virksomheder, denne proces kan være enormt lærerig og givende.

Vi anbefaler, at man formaliserer aftaler med ens advisory board. Dermed er alt på det rene. Disse aftaler skal indeholde en fortrolighedsaftale alle partner imellem, fastlæggelse af opgaver samt vilkår for advisory boardet. En sådan aftale vil nemlig gøre det så trygt for alle parter som muligt at drøfte alle former for emner.

Imod sætning til en bestyrelse, kan alle former for virksomheder stifte et advisory board, hvis du vil det og føler, at der er et behov for det i din virksomhed.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er den øverste ledelse i en organisation. Bestyrelsen bliver udvalgt af medlemmer eller ejere af virksomheden. En bestyrelse har til ansvar at ansætte medarbejdere til den daglige drift, da de har ansvaret for denne.

Det er ikke alle selskabsformer, som kan stifte en bestyrelse eller som har dette som krav, det har selskabsformen aktieselskab derimod.

Når der afholdes bestyrelsesmøder, er der en forventning til, at det som aftales bliver der eksekveret på, da det er en beslutning taget af den øverste ledelse.

Forskellen på et advisory board og en bestyrelse

De ligner meget hinanden, men ikke alle selskabsformer kan stifte en bestyrelse og en bestyrelse har også en lovbestemt magt i aktieselskaber. Derudover har en bestyrelse et økonomisk og juridisk medansvar i virksomheden. Dette er den mest væsentlige forskel på en bestyrelse og et advisory board.

Dertil er der ikke en forventning til aflønning af et board medlem, hvis sådan en aftale indgås, er denne aflønning markant lavere end et bestyrelsesmedlem. Grunden til dette er, at der ikke kræves lige så meget arbejds- og ansvarsmæssigt fra et board medlem som et bestyrelsesmedlem.

Men det betyder ikke, at et advisory board bidrager mindre, de bidrager lige så positivt til virksomheden, som en bestyrelse gør.

Et advisory board er dermed 100 % frivilligt at stifte i ens virksomhed, hvorimod der er krav om en bestyrelse hvad angår et aktieselskab.