Derfor skal du drive virksomhed gennem et ApS | Startup Central
Skal du til at starte virksomhed, så skal du vælge hvilken virksomhedsform, som du skal drive din virksomhed fra. I denne artikel kan du læse om selskabsformen ApS, der er en af de mest populære virksomhedsformer - og det er der flere gode grunde til.

Hvad er et ApS?

ApS er en forkortelse for selskabsformen anpartsselskab.

Et ApS er et såkaldt kapitalselskab, der er omfattet af selskabsloven. Aktieselskab (A/S) og partnerselskab (P/S) er andre former for kapitalselskaber.

Et kapitalselskab, og dermed et ApS, er kendetegnet ved, at selskabet skal oprettes ved et indskud i selskabet. Ejernes indskud og ejerskab er derefter betegnet som anparter.

Indskuddet i et ApS skal være på minimum kr. 40.000, og ejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet. Indskuddet i et ApS udgør ofte kontanter, men det kan også bestå i andre værdier, som f.eks. aktiver (f.eks. maskiner og varelager) eller goodwill (f.eks. navn, brand, domæne eller webshops).

Fordele ved et ApS

Der er en række store fordele ved et ApS, der gør, at det er den mest populære og anvendte selskabsform i Danmark.

Fordelene ved at drive virksomhed gennem et ApS er bl.a.

  • Begrænset hæftelse
  • Selskabsformen udviser seriøsitet
  • Du har mulighed for at oprette et holdingselskab
  • Du adskiller din private økonomi fra virksomhedens

Nedenfor gennemgås de største fordele ved et ApS nærmere.

Begrænset hæftelse

Den måske største fordel ved at drive virksomhed gennem et ApS er den begrænsede hæftelse.

Den begrænsede hæftelse i et ApS betyder, at du som ejer og ledelse, til forskel fra f.eks. en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S, kun hæfter med det indskud og de værdier, der er i selskabet.

Hvis du indskyder kr. 40.000 i selskabet, så hæfter du derfor kun med dette indskud, og din risiko er begrænset til, at du kan miste de indskudte kr. 40.000.

Den begrænsede hæftelse er en klar fordel for dig, der skal drive virksomhed, hvor der er en risiko. Det kan f.eks. være ved ansættelse af medarbejdere, indgåelse af aftaler, indkøb af lager og indgåelse af erhvervslejemål.

Du skal dog være opmærksom på, at den begrænsede hæftelse ikke gælder, hvis du tiltræder aftaler som kautionist. F.eks. kræver mange banker og udlejere, at du stiller personlig kaution for de forpligtelser, der er ved aftalen. En kaution betyder, at du hæfter for den aftale eller de forpligtelser, som du har kautioneret for. Uanset, at selskabet ikke kan betale og måske går konkurs, så hæfter kautionisterne derfor og skal betale gælden.

Hvis du ikke har stillet kaution, så betyder den begrænsede hæftelse, at du ikke hæfter personligt uanset om dit ApS går konkurs.

Adskilt økonomi

Når du driver virksomhed gennem et ApS, så bliver din private økonomi helt adskilt fra virksomhedens.

Et ApS skal have sin egen bankkonto, og der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for et ApS.

Den adskilte økonomi betyder, at du nemmere har et overblik over, hvordan det går i virksomheden. Du har også et bedre overblik over, hvad der tilhører virksomheden, og hvad der tilhører dig privat.

Hvis du skal overføre penge til dig personligt fra selskabet, så skal det enten ske som løn eller udbytte.

Seriøsitet

At drive virksomhed gennem et ApS viser, at du er seriøs omkring din virksomhed. Du har taget stilling til selskabsformen og indskudt minimum kr. 40.000 til opstarten af virksomheden.

Det viser et godt signal over for omverdenen, herunder dine samarbejdspartnere og kunder.

Tidligere var der en dominerende forståelse af, at et A/S var en mere seriøs selskabsform, da mindsteindskuddet her er på 400.000. Denne opfattelse er stort set ikke eksisterende længere.

Perioden, hvor det var muligt at oprette et IVS (iværksætterselskab med indskud af kun 1 kr.) har også medført, at ApS nu ses i et mere seriøst lys, og det nu opfattes professionelt at drive virksomhed gennem et ApS.

Holdingselskab

En sidste, men ret stor fordel ved at drive virksomhed gennem et ApS er, at du har mulighed for at oprette et holdingselskab og dermed have en holdingstruktur.

Et holdingselskab er egentlig også bare et ApS, men det har kun til formål at eje dit andet ApS (driftsselskabet), hvor selve virksomheden drives fra. Du opretter og ejer derfor holdingselskabet, der derefter opretter og ejer driftsselskabet. Begge selskaber er ApS’er.

Du kan oprette dit holdingselskab med det samme indskud og dermed de samme kr. 40.000, da det er muligt at lave såkaldt rullende kapital. Du skal derfor kun indskyde de kr. 40.000 én gang.

Der er særligt to helt store fordele ved at have et holdingselskab.

- Den første fordel er, at udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet er skattefrit, hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftsselskabet. Det betyder, at overskuddet fra driftsselskabet kan udbetales til holdingselskab, uden at der skal betales udbytteskat.

Med den skattefrie udbetaling af udbytte, så kan du beskytte og gemme overskuddet fra driftsselskabet i holdingselskabet, da der netop er begrænset hæftelse. Overskuddet i holdingselskabet er derfor ikke eksponeret for risici og forpligtelser i driftsselskabet.

- Den anden fordel er, at salg af anparter er skattefrit i holdingselskabet. Du kan derfor sælge dit driftsselskab uden at holdingselskabet bliver beskattet af købesummen.

Du kan anvende pengene i holdingselskabet til at lave andre investeringer eller oprette andre driftsselskaber. Det kan f.eks. være køb af ejendom, eller hvis din virksomhed har flere afdelinger, og de kan drives fra hver deres ApS.

Med et holdingselskab, kan du også optimere den udbytteskat, som du skal betale, når du modtager udbytte personligt. Udbytteskatten er nemlig en trappe, hvor du betaler en lavere sats op til en vis grænse.

I 2023 ligger taksten for udbytteskat på henholdsvis 27% og 42%. Udbytte op til kr. 58.900 beskattes med 27 % og udbytte derudover beskattes med 42 %. Hvis du er gift, så kan du udnytte din ægtefælles bundfradrag også, hvis din ægtefælle ikke selv modtager udbytte. Dermed kan du udbetale helt op til kr. 117.800 til en beskatning på 27 %.

Oprettelse af ApS

Når du skal oprette et ApS skal indskuddet på de kr. 40.000 dokumenteres over for Erhvervsstyrelsen. Det kan være svært at gøre selv, da Erhvervsstyrelsen stiller særlige krav, men nemt gøres via en advokats klientkonto. Det kan derfor være svært at oprette et ApS uden hjælp fra en advokat.

Oprettelse af et ApS kræver desuden, at du udarbejder stiftelsesdokument og vedtægter, der skal leve op til selskabslovens krav.

Hos Simple Law kan du oprette et ApS til en fast lav pris, hvor alle nødvendige dokumenter og registreringer er inklusiv i den faste lave pris. Du kan læse mere om oprettelse af ApS her.