Aarsagerne til stress (del 2) | Startup Central
Kend dine stressorer. Stressorer er de stimuli/begivenheder osv. som du opfatter som truende og som derfor kan forårsage skade og dermed føre til stres.

Hvad er stressorer og hvorfor er de så vigtige at kende?

Det kommer jeg til efter lidt kort fakta om stress i Danmark.

Vidste du

  • at godt 300.000 danskere lider af alvorlig stress…
  • at stress alene, står for 1 million fraværsdage årligt? Her tæller alle de, der ikke har opsøgt læge, ikke med!
  • at stress koster samfundet 40 millioner kr. om dagen?

Måske ved du det allerede og måske, er du selv en af dem, der har været, er stresset eller er i fare for at blive ramt af stress.

Jeg har selv været ramt af alvorlig stress, to gange endda. Og ville sikkert også være blevet ramt 3. gang, hvis ikke jeg havde stiftet kendskab til mine stressorer.

Hvad er stressorer?

Stressorer betegnes som de stimuli/begivenheder/interne og eksterne krav, som du opfatter som truende og som kan forårsage skade.
Dine stressorer kan føre til en stressreaktion, afhængig af intensitet og styrke samt din evne til at håndtere dem. Hvor “stresset” du er, afhænger ikke kun af stressoren, men også af din personlighed og generelle tilstand.
Det handler altså ikke om alt det omkring dig, men om din egen opfattelse og vurdering af situationen, med de ressourcer du har til rådighed i øjeblikket.

Lidt mere fakta - Begyndende i 1993, har forskere fra University of Wisconsin i studier, fundet frem til i alt 11 jobrelaterede og 8 private stressorer. Hertil dokumenterede forskerne desuden 11 unikke adfærdstyper. Adfærds/stresstyper der fortæller noget om, hvordan du reagerer henholdsvis positivt og negativt på stress.
Med udgangspunkt i dine stressorer, kan din adfærds- stresstype altså bestemmes, hvilket kan være ekstremt gavnligt, hvis du ønsker at være på forkant.

Du får her et indblik i de 11 jobrelaterede stressorer.

Stress faktorer - individuel og organisatorisk Stress faktorer - sociale og jobspecifikke

 

Hver enkelt stressor bygger på forskellige årsager

F.eks. kan du som selvstændig/iværksætter måske genkende nogle elementer fra stressoren ”Mangel på støtte”, som bl.a. kommer til udtryk, når du føler dig alene og ikke opnår den forventede støtte fra andre. Her kan du med fordel bede dit netværk om hjælp, lær at det er ok at fejle – det bliver du kun klogere af.

Flere iværksættere er også bekendt med stressoren ”Mentalt overbelastet”, som kendetegnes ved at have gang i for mange opgaver, tidspres og overarbejde. Det giver tilsammen en følelse af at være ophængt. Og det sker der ikke noget ved, så længe det ikke er en konstant følelse. Føler du dig mentalt overbelastet, så øv dig i at sige nej (også til dig selv – du er sikkert din egen værste slavepisker), overvej om der er aktiviteter du kan sige fra til (du kan ikke deltage i ALT) og er du typen, der har gang i flere opgaver på én gang, kan det være klogt at prioritere opgaverne ud fra vigtighed og deadline.

Stress er mange ting

Stress behøver ikke altid at være noget negativt, tværtimod. Positiv stress gør os produktive og findes ligeledes i vores stressorer – det er blot et spørgsmål om den rette balance. Og et spørgsmål om hvilke stressorer, der er dine venner og hvilke der er dine fjender.