Anders Fogh

For at stifte et selskab, kræver det viden om hvilke muligheder der er derude. Jeg har valgt ikke at skrive om PMV fordi, vi oplever vores medlemmer gerne vil arbejde hårdere på deres produkter, hvad end det er hobby, deltid eller fuldtidsbeskæftigelse.

Det er dit/jeres behov og finansielle muligheder, som afgør hvilken form der passer. I skal nok have hvert jeres Holdingselskab, hvis i går efter ApS eller A/S. Det med at vælge den korrekte stiftelses-form kræver også en god stiftelse forståelse.

Den eneste version af disse, som vi vil sige du selv kan stifte, er en enkeltmandsvirksomhed, resten skal du ikke kaste dig ud i selv. Gør det rigtigt første gang og vi har forhandlet løsningerne på plads for dig.

Der findes mange virksomhedsformer og vi har blot udvalgt dem vi oftest møder.

Så her får du en hurtig gennemgang af hvilke løsninger vores medlemmer har gjort brug af og hvilke vi anbefaler dig og dit team.

Enkeltmandsvirksomhed
Dette er en form af virksomhed, hvor der kun kan være en ejer på ejerskabet. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt for virksomhedens aktiver og derved også ubegrænset over virksomhedens gæld.
Det er også den billigst selskabsform, da den ikke har noget kapital indskud. Der er dog fuld beskatning, af overskuddet i virksomheden.

Denne type virksomhed bliver også opfattet som en virksomhedsform, hvor der kun er en ansat, dette er dog forkert. Der er kun en ejer, men der kan være så mange ansatte som der er brug for.

Interessentskab (I/S)
Her skal man være minimum to ejere – det kan både være personer, eller virksomheder som er medejere her.

Alle medejer hæfter solidarisk, personligt og ubegrænset. Den har desuden ingen kapitalkrav.

Der er ingen pligt om at indsende årsrapport, hvis virksomheden har personer som er ejere, men hvis det er virksomheder, så skal der indsendes årsrapport.

Anpartsselskab ApS
Det er lille bror til A/S, som i visse tilfælde vil tages mere seriøst af partnere og investorer.

I et ApS kan der være ubegrænset antal ejere, og her er kapitalkravet på 40.000 kr. Du kan stifte selskabet som privat person eller som et selskab – typisk i form af et holdingselskab.
Som ejer eller medejer hæfter du begrænset.

ApS bliver beskattet af selskabskatten som befinder sig på 22% procent, dette gælder al indtjening.

Det er et krav for ApS at offentliggøre årsrapport.

Aktieselskab A/S
aktieselskaber har et kapitalkrav på 400.000 kr. og ses ofte som store til anpartsselskabet.
Igen findes muligheden for at være en eller flere ejere og stiftere.
Et A/S kan være børsnoteret og det sender ofte et ekstra signal til samarbejdspartnere og investorer.

Holdingselskab
Et holdingselskab findes ofte som en forbindelse til et ApS eller A/S-selskab. Denne selskabsløsning bruges både til at stifte og investere i andre selskaber.

Der er ingen drift et holdingselskab, derfor bruges det til at stifte og investere i andre selskaber, men ikke i enkeltmandsvirksomheder


Tag fat i vores partner legalUp, udfyld deres formular, via Startup Central platform, for at få den bedste pis på din stiftelse. Vi har også advokater og andre jurister, som coaches på vores platform.

Dette indlæg er skrevet af

CEO & Stifter af Startup Central

Anders Fogh

Du er velkommen til at kontakte mig på de sociale medier

Email: info@startupcentral.dk

Telefon: 29290113