Anders Fogh

Markedsanalyse er et stort emne. Min erfaring er, at markedsanalyser enten bliver gjort for småt eller for kompliceret i uddannelsessystemet. På den baggrund har jeg valgt at lave en version, som i praksis kan gøre det lidt nemmere at forstå.

For at lave en god markedsanalyse kan du dele ordret op i marked og analyse. Dette sikrer at du kan arbejde med aspekterne enkelt og præcist. Før du går i gang med dette, skal du være sikker på formålet med din markedsanalyse?

Vil du kende markedets størrelse? Markedet købekraft? Er du interesseret i at kende din konkurrencesituation? Der er rigeligt med ting en markedsanalyse kan finde frem for dig, men hvis du går til opgaven uden at have klarlagt, for dig selv, hvad du ønsker at vide, bliver opgaven typiske for kompleks. 

Vi tager her udgangspunkt i, at du er en helt ny virksomhed, som ønsker at få branchekendskab, og kendskab til evt. konkurrenter.

Som ny virksomhed, er meget bygget på antagelser, men nu mere konkret du kan gøre punkterne i din forretningsplan (Link), nu stærkere står du, når du skal lancere eller hente en investor.

Fakta trumfer alt, og hvis du kan finde fakta, kan andre også. Inddrag derfor fakta i din forretningsplan, også selvom det er mindre positivt. Potentiel investor vil finde de samme fakta og der er derfor ingen grund til at udelade dem.

Marked
Som helt ny virksomhed har du en antagelse om, hvordan din målgruppe er, eller måske skal din markedsanalyse klargøre dette for dig.

Da virksomheden er helt ny, skal du have et kendskab til dine potentielle konkurrenter – første step er derfor GOOGLE! Søg først på de produkter du vil udbyde og dernæst på de virksomheder, som udbyder lignede produkter.
Denne proces behøver ikke være kompliceret. Kig på de første fem sider og find alle de virksomheder, som udbyder det du også ønsker at udbyde.

Næste step tjek dem op på Virk.dk og på Proff.dk. disse hjemmesider giver et kendskab til dine konkurrenters ejerkreds og deres regnskab. Du kender ikke deres strategi, så selvom det måske ser ud til, at de har haft 2 dårlige år – tag ikke fejl, det kan være en del af deres strategiske proces.
Tjek de potentielle konkurrenters anmeldelser på Trustpilot og Facebook – antallet af følgere/likes betyder ikke nødvendigvis noget. Det er vigtigere at vide hvad deres kunder siger – hvorfor er deres anmeldelser positive/negative?

Udvælg de 5 som virker til at henvende sig best til det segment, du også antager er din målgruppe. Disse virksomheder skal du nemlig bruge til den videre analyse. Vi må heller ikke glemme gode gamle Danmarks statistik, personligt syntes jeg den er svær at finde rundt i, men deres service på telefonen er god og de kan hjælpe dig. Store data træk vil de have betaling for, men af og til vil der være åbne statistikker, som du kan hente.

På Danmarks statistik, kan du dermed indhente data på det danske marked. På den måde kan du finde nøgletal på, hvor stort dit potentielle marked er.

Eksempel – hvor mange unge i alderen 16 til 22-årige er der? Hvor mange af dem er drenge? Måske kan du endda finde data på hvor mange, der befinder sig på en kort- eller langvideregående uddannelse?

Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, når du skal lave markedsføring til din målgruppe. Hvor befinder netop din målgruppe sig? Dette kan både være demografisk, i forhold til interesser e.l.  

Disse inddelinger af segmenter kan bruges til at udarbejde personaner, som kort fortalt er en beskrivelse af de egenskaber, som dine kunder har til fælles. Dette kan du læse om i et andet indlæg (link).

Nu har du fundet en masse grund viden om din konkurrenter, kunder og noget af dit marked – så nu skal der analyseres.

Analyse
Du har valgt fem konkurrenter/hjemmesider, som du mener sidder på markedet, ud fra Facebook, Trustpilot og Proff.dk.

Nu skal vi kigge på hvad dine konkurrenter har tilfælles, ud over de udbyder det du gerne vil udbyde?
Hvad adskiller dem?
Hvordan fremstiller de deres produkter på siden?
Har de udvalgt nogle bestemt farver til deres site?
Hvordan understøtter deres site, Facebook og andre SoMe kanaler hinanden?

Det er også spændende om de rammer dig med Facebook/Google ads, efter du har besøgt deres hjemmeside?

Hvad kan du gøre for at adskille dig frem dem? Kan du skabe en mere håndgribe UX eller kan du gøre det mere enkelt for kunderne? Hvad syntes du de mangler og hvordan kan du udnytte dette?

Når du har en grundforståelse af din målgruppe, kan du ligeledes analysere hvordan konkurrenternes website henvender sig til målgruppen.

For at komme nærmere dine kunders behov, kan det være en fordel at lave et interview med personer, som ligger inden for målgruppen. Hvis du ikke har personligt kendskab til nogen fra målgruppen, kan det være fordelagtigt at lave et spørgeskema – evt. via sociale medier. Det kan i den sammenhæng være en fordel at gøre noget, som skiller sig ud. Det skyldes at rigtigt mange udnytter denne mulighed og dit spørgeskema kan derfor nemt forsvinde i mængden.

Er din målgruppe købestærke? Eller er det forældre, som køber? Nogle gange kan det være en fordel hvis mor og far køber, da dette kan starte en effekt af ”Det må jeg eje”, som forældre på sigt giver sig for.

Alt du kan tage med fra dine konkurrenter, både godt og skidt, giver dig mulighed for at lave en mere skarp analyse af dit kunde- og konkurrentmarked.

Der findes mange måder at lave en markedsanalyse på og dette var blot et eksempel på, hvordan det kan gøres enkelt, men effektivt. Det vigtigste råd er at: kan du finde konkret data, så skal det fremgå af din analyse. Kan du finde det, så kan andre interessenter også, og du snyder derfor kun dig selv ved ikke at have det med.


Dette indlæg er skrevet af
CEO & Stifter af Startup Central 
Anders Fogh

Du er velkommen til at kontakte mig på alle sociale medier eller på:
Email: info@startupcentral.dk
Telefon: 29290113