Anders Fogh

Når du starter en virksomhed, er der utroligt mange ting at holde styr på. En af de ting, som nemt bliver overset, er at dit forsikringsbehov sandsynligvis ændre sig og du skal derfor være klar over hvilke forsikringer netop din virksomhed har brug for. Der er generelt set stor forskel på forsikringsbehovet fra virksomhed til virksomhed og det er ofte også bestemt af din branche. Der findes nogle få forsikringer som er lovpligtige, ved forskellige scenarier og så findes der også en række valgfri forsikring, som du kan overveje at tegne. 

 

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring
Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for dig, hvis du har medarbejdere i din virksomhed. Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade på jobbet. Det er fx i tilfælde af uheld ved et løft, fald eller en traumatiserende oplevelse. 

Det er vigtigt at du tegner en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, ellers kan det ende med at blive dyrt. I første omgang kan du blive straffet med en bøde og skal desuden betale et beløb svarende til forsikringens pris, til arbejdsskadestyrelsen. Den største konsekvens vil dog være hvis din medarbejder bliver ramt af en ulykke og du ikke har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. I et sådan tilfælde skal du, som udgangspunkt, selv betale eventuelle erstatningskrav.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
Det er obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark at tegne en erhvervssygdomssikring for deres ansatte. Dette forgår igennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Som selvstændig har du også mulighed for at sikre dig selv, i tilfælde af erhvervssygdomme – ligeledes igennem AES.

Erhvervssygdomssikringens formål er at sikre dig eller dine medarbejdere økonomisk, i tilfælde af erhvervsrelaterede sygdomme, som opstår på grund af enten dit arbejde eller dine arbejdsforhold.

Ansvarsforsikring (køretøjer)
I tilfælde af at din virksomhed ejer køretøjer, er det lovpligtigt at tegne ansvarsforsikring på dem. Ansvarsforsikringen dækker i tilfælde, hvor du som bilist kommer til at påfører andre mennesker, deres ting eller køretøjer skade.

Rådgiveransvarsforsikring
I nogle tilfælde kan din virksomhed være forpligtet til at have rådgiveransvarsforsikring. Det er brancherelateret hvorvidt du er forpligtet til at have en rådgiveransvarsforsikring. Dette er fx tilfældet for advokater og revisorer. Formålet med forsikringen er således, at du er dækket i forhold til et erstatningsansvar, som du kan pådrage dig under rådgivningsopgaver. For advokater kan det eksempelvis forekomme ved en klients formuetab, baseret på uagtsomme handlinger fra din eller dine ansattes side.

Bygningsbrandforsikring
Hvis du ejer bygningerne, hvorfra du driver din virksomhed er bygningsbrandforsikring vigtigt. Det sikre dig mod bl.a. brand, eksplosion og lynnedslag. Desuden dækker forsikringen også tilbehør, der alene vedrører bygningen – fx varmeanlæg og elinstallationer. Forsikringen er ikke nødvendigvis lovpligtig – dette er kun tilfældet, hvis du har gæld i ejendommen. 

 

Forsikringer du kan tegne

Driftsforsikring
Driftsforsikring dækker i tilfælde, hvor arbejdstager eller -giver uagtsomt påfører en kunde tab af omsætning, under udførelse af arbejde.

Transportforsikring
Transportforsikring dækker i tilfælde med skader og tab på varer i forbindelse med import og eksport.

Erhvervsforsikring
Erhvervsforsikring kan indeholde mange forskellige aspekter, som på den ene eller anden måde sikrer din virksomhed. Det kan eksempelvis være i forhold til: brand, tyveri, driftstab og erhvervs- og produktansvar. Hvis du har spørgsmål til din virksomheds forsikringsbehov, enten i forhold til erhvervsforskningens indhold eller en af de andre forsikringer, vil jeg anbefale dig at tage fat i vores coach Tommy Grøn Christensen – han er ekspert i alt der vedrører forsikringer.

Sygedriftstabsforsikring
I tilfælde af at du eller en af dine medarbejdere kommer ud for en ulykke eller bliver ramt af sygdom, som medfører fravær, kan du få økonomisk erstatning. Forsikringen dækker meromkostninger fx i form af en vikar eller afløser. Lønomkostninger, hvis du fx har en ansættelses aftale med fuld løn under sygdomsforløbet. Driftstab bliver ligeledes dækket, hvis din virksomhed oplever dette på baggrund af en medarbejders sygdomsforløb.

Forsikring ved virksomhed i eget hjem

Hvis du driver virksomhed i dit eget hjem, dækker din indboforsikring ikke det der tilhører din virksomhed og det kan være fatalt for din virksomhed, hvis du ikke har sat dig ind i dine forsikringsbehov, på virksomhedens vegne. Dette kan fx være tilfældet, hvis der sker en ulykke, du har indbrud eller ved juridiske sager i forskellig sammenhæng. Ting som du har købt til din virksomhed – trukket fra i momsfradrag – er eksempelvis ikke dækket af din normale indboforsikring. Her vil jeg igen anbefale dig at tage fat i vores coach Tommy Grøn Christensen, hvis du har spørgsmål.

 

Der findes selvfølgeligt et hav af andre forsikringer, som du kan vælge at tegne og det er et af de områder du virkeligt bør undersøge grundigt når du starter en virksomhed. Det kan i sidste ende true din virksomheds eksistens, hvis du ikke har styr på dette aspekt. Vi er, her hos Startup Central, også partnere med tryg, som vil kunne give dig et eksklusivt tilbud og rådgivning på dine forsikringer.

 

Dette indlæg er skrevet af

CEO & Stifter af Startup Central

Anders Fogh

 

Du er velkommen til at kontakte mig på de sociale medier.

Email: info@startupcentral.dk

Telefon: 29290113